Rapportering av grunduppgifter till Nya KPA Direkt - Heroma/CGI

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med signalhantering och rapportering via fil, av grunduppgifter enligt pensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL, PFA och OPF-KL.

Syfte

Syftet med seminariet är att du ska lära dig mer om hur man rapporterar grunduppgifter i Nya KPA Direkt och varför det är så viktigt. Vi vill också ge tillfälle till diskussioner mellan användare, lönesystem och KPA Pension för att se om vi kan förenkla och förbättra rutinerna för rapporteringen.

Innehåll

  • Rapportering av filer
  • Tidplan för rapportering
  • Diskussioner

Har du frågor som du vill att vi ska ta upp exempelvis signaler som är svåra att förstå eller andra frågor kring inrapporteringen är det värdefullt om du skickar dem i förväg till pia.flyckt@kpa.se

Seminarieledare är Pia Flyckt från KPA Pension. Representant från lönesystemet kommer också medverka.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som är pensionshandläggare, lönehandläggare eller systemförvaltare och som har Heroma/CGI som lönesystem.