Rapportering av grunduppgifter till Nya KPA Direkt - eCompanion/Evry

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med signalhantering och rapportering via fil, av grunduppgifter enligt pensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL, PFA och OPF-KL.

Seminarietillfälle 2020

Datum: 7 oktober

Tid: kl. 13.00–16.00

Pris: 2 450 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 29 september

Anmäl dig här

Syfte

Syftet med seminariet är att du ska lära dig mer om hur man rapporterar grunduppgifter i Nya KPA Direkt och varför det är så viktigt. Vi vill också ge tillfälle till diskussioner mellan användare, lönesystem och KPA Pension för att se om vi kan förenkla och förbättra rutinerna för rapporteringen.

Innehåll

  • Rapportering av filer
  • Vanligt förekommande signaler
  • Tidplan för rapportering

Har du frågor som du vill att vi ska ta upp exempelvis signaler som är svåra att förstå eller andra frågor kring inrapporteringen är det värdefullt om du skickar dem i förväg till pia.flyckt@kpa.se

Seminarieledare är Pia Flyckt från KPA Pension. Representant från lönesystemen kommer också medverka.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som är pensionshandläggare, lönehandläggare eller systemförvaltare och som har eCompanion/Evry som lönesystem.