Seminarium för rapportering av grunduppgifter till Nya KPA Direkt

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med signalhantering och inrapportering via fil, av grunduppgifter enligt pensionsavtalen PFA, KAP-KL, AKAP-KL och OPF-KL.

Syfte

Seminariet syftar till att skapa en förståelse för vikten av korrekt inrapporterade grunduppgifter. Det syftar också till att ge tillfälle till diskussioner mellan användare, lönesystem och KPA Pension om rutiner och förbättringsmöjligheter.

Representanter från respektive lönesystem kommer att närvara vid seminariet.

Innehåll

  • Inrapportering av filer, bl a halvårsrapportering för AKAP-KL
  • Vanligt förekommande signaler
  • Tidplan för rapportering
  • Diskussioner och erfarenhetsutbyte

Har du frågor som du vill att vi ska ta upp på seminariet får du gärna mejla dem i förväg till pia.flyckt@kpa.se

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som är pensionshandläggare, lönehandläggare eller systemförvaltare.

 

Seminarietillfällen

- välj tillfälle utifrån lönesystem och ort

Pris: 2 750 kronor exkl. moms
Seminarieledare: Pia Flyckt och Johnny Wiberg från KPA Pension

 

Lönesystem Personec P/Visma - Stockholm

Datum:
Plats:
Sista anmälningsdag:

 

 
 
)