Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i vår vision om att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld och i våra kunders värderingar. För dem är det viktigt med en trygg pension, men det får inte ske på bekostnad av andra.

Vårt miljöarbete påverkar hela vår verksamhet

Vi ställer lika höga krav på oss själva som vi ställer på våra leverantörer och de företag vi investerar i. Miljöpolicyn är grunden för vårt miljöarbete.

Så fungerar det med etiska placeringar

För att bidra till en hållbar framtid väljer vi placeringar enligt våra etiska kriterier. Vi har påverkande och uteslutande placeringskriterier.

Mindre CO2 med klimatgranskat sparande

Vi har låtit analysera hela vår aktieportfölj. Resultaten visar att KPA Pensions aktier innehåller cirka 30 procent mindre koldioxid än aktierna i MSCIs nordiska...

Det här är vår hållbarhet

Våra kunder i kommuner och regioner tycker att det är viktigt att deras pensionspengar bidrar till en hållbar utveckling. Därför beslöt vi oss redan 1997 för att arbeta med etiska placeringar. Vi påverkar de företag vi investerar i att ta ansvar för människa och miljö och ställer miljökrav på våra leverantörer.

För att vi ska vara trovärdiga och kunna kräva av andra bolag att ta ansvar måste vi själva leva som vi lär. Därför har vi en strategi för vårt hållbarhetsarbete som gäller både vårt interna arbete och de produkter och tjänster som vi erbjuder.

 Hållbarhetsredovisning 2018


Miljöcertifierade

KPA Pension är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 1998. Det innebär att vi aktivt arbetar med att reducera vår påverkan på miljön och att vi kommunicerar, dokumenterar och följer upp våra mål.

Mest hållbara varumärket

I april 2019 fick vi utmärkelsen "Bäst i branschen" för åttonde året i rad i hållbarhetsundersökningen Sustainable Brands Index, där Sveriges mest hållbara varumärken koras. Vi tog emot första pris i pensionsbranschen. 
Läs mer