Storsatsning på gröna obligationer, ett nytt klimat- och miljökriterium och ytterligare avinvestering i kolbolag. Under 2016 tog KPA Pension ett flertal viktiga steg i riktningen mot en mer hållbar framtid.

Eva_Axelsson_2.jpg

Hej Eva Axelsson, hållbarhetschef på KPA Pension. Hur skulle du sammanfatta 2016?
Vi har tagit många viktiga steg, samtidigt som hållbarhetsresan fortsätter. Under 2016 har vi som pensionsbolag accelererat arbetet ytterligare för att bli en bättre lokal partner till våra kunder - anställda och arbetsgivare i kommuner och landsting.

Vilka är de viktigaste milstolparna under 2016?

  • Avinvestering i kolbolag: Skärpt policy för investeringar i energibolag vars intäkter i för hög grad kommer från kolbaserad verksamhet. Gränsen har sänkts från 50 till 30 procent - därmed har ytterligare fem bolag avyttrats.

  • Satsning på gröna investeringar. Under året investerade vi 2,1 miljarder kronor i gröna obligationer, som möjliggör medfinansiering i kommunsektorns projekt med inriktning på förnybar energi, gröna byggnader och kollektivtrafik.

  • Ansvarsfull kapitalförvaltning: Från 2017 gäller våra investeringskriterier – miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption – för samtliga kapitalslag. Hela vårt förvaltade kapital på 150 miljarder kronor förvaltas nu enligt våra påverkande kriterier.

  • Nytt klimat- och miljökriterium från 2017 som innebär hårdare krav på godkänt hållbarhetsarbete för fler branscher än enbart energibolag.

  • Vi mäter koldioxidutsläppen i våra aktieportföljer och offentliggör bolagens koldioxidavtryck kopplat till produktionen.

  • Konsulttjänst: Vi hjälper kommuner att ta fram en hållbar kapitalplaceringspolicy.

Vilken är den enskilt viktigaste satsningen?
Våra investeringar i gröna obligationer, delvis via Kommuninvest, där kapitalet öronmärks till miljö- och klimatfrämjande projekt i kommuner och landsting. Det bidrar tydligt till den gröna omställningen i samhället. Samtidigt som vi återinvesterar kommunkundernas pengar i hållbara lösningar ger vi individkunderna en hållbar placering av pensionspengarna.

Vilken respons har vi fått från marknaden under året?
Intresset för hållbara investeringar har ökat markant i samhället och näringslivet. Samtidigt ökar trycket på finansmarknaden. Men vi får tydliga signaler från kommuner och landsting att vi är på rätt väg.


Läs hållbarhetsredovisningen för 2016

)