barn-global.jpg

Påverkan i praktiken

För oss och våra kunder är det viktigt att de bolag vi investerar i arbetar med hållbarhetsfrågor och tar ansvar för sin verksamhet och de som berörs av den. Därför använder vi vårt aktieinnehav för att påverka bolagen i frågor som rör människor och miljö.

 Vi samarbetar också med andra svenska och internationella investerare och organisationer när vi försöker påverka företag att ta ansvar för människa och miljö. Tillsammans blir vi starka och sätter större press på de företag vi investerar i, att aktivt driva en förändring.

En av de viktigaste delarna i vårt påverkansarbete handlar om att driva en dialog med de företag vi investerar i om frågor som miljö, arbetsförhållanden och korruption.

Vårt arbete med att påverka företag i hållbarhetsfrågor är dels inriktat på att minska de risker som är förknippade med miljöbrott, brott mot mänskliga rättigheter och korruption, dels på att få fler att se och utnyttja affärspotentialen i ett ansvarsfullt företagande. Arbetet sker bland annat genom aktiv bolagsstyrning.

Vi granskar årligen bolag med fokus på företagens prestationer avseende miljö och mänskliga rättigheter. Varje år för vi ägardialog med ett flertal bolag som vi är ägare i. Vi skriver brev till representanter för dessa bolag och följer upp företagens arbete när det gäller våra placeringskriterier och bolagsstyrning.  Granskningen har genom åren inneburit att flera företag strukturerat om och förbättrat sitt miljöarbete eller sitt sätt att arbeta med mänskliga rättigheter. 

 Bolagsstämmorapport 2019

 

Hur påverkar KPA Pension företag? 

Här kan du läsa mer om vilka frågor vi ställer på bolagsstämmor i företag vi investerar i.

 Bolagsstämmorapport 2019


pengar-m-kruka_RGB.png

En trygg pension i en hållbar värld

KPA Pensions sammanställning av vår hållbarhet under 2018.

Hållbarhetsredovisning 2018