Fallet H&M

H&M, kritiserades under året av TV-programmet Kalla Fakta för undermåliga arbetsförhållanden och oacceptabelt låga löner i Kambodja och Bangladesh.

H&M är ett av våra viktigaste innehav och därför undersökte vi bakgrunden till anklagelserna.  Slutsatsen blev att vi fortfarande har förtroende för H&M:s sätt att arbeta med sina viktigaste hållbarhetsfrågor.

Låga löner ett problem i textilbranschen

Det finns ingen tvekan om att låga löner är ett allvarligt problem för klädbranschen. Att betala löner som inte går att leva på är inte acceptabelt. För att kunna bli en hållbar bransch krävs levnadslöner.  

Vi tror på en politisk lösning, med lagstadgade rimliga minimilöner i kombination med rätten att organisera sig. Det är därför avgörande att företagen arbetar för fri organisationsrätt och rätten till kollektiva förhandlingar även hos sina underleverantörer.  H&M har ett mycket bra arbete när det gäller detta. Två exempel på att H&M:s satsning är seriös är samarbetet med svenska fackförerningsrörelsen och projektet Better Factories Cabodia med International Labour Organisation (ILO).

Vi följer frågan om levnadslöner

Vi kommer att följa H&M:s arbete med levnadslönefrågan eftersom vi anser att den är mycket viktig för framtiden. FN, där ILO ingår, har också uttryckt att textilindustrin spelar en viktig roll för utvecklingen av välstånd i fattiga länder. Vi följer därför frågan om levnadslön i alla de bolag som vi har investerat i. En för branschen enhetlig definition av begreppet levnadslön skulle till exempel underlätta en uppföljning.  

 
)