korruption (2).jpg

Korruption

Korruption kan uppträda i form av mutor, bestickningar och utpressning. Oavsett form handlar det om att någon missbrukar sin maktposition och sätter både demokratin och konkurrensen ur spel.

Enligt vår vision om att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld påverkar vi de företag vi investerar i att använda schyssta arbetsmetoder och inte missbruka sin ställning.

Därför är korruption ett av våra påverkande kriterier

Förutom att korruption kan sätta konkurrensen ur spel, hämma tillväxten och bromsa den sociala utvecklingen innebär det en risk för oss som placerar våra kunders pensionspengar. Korruption kan även slå hårt mot företagens långsiktiga finansiella utveckling eftersom en korruptionsskandal skadar företagets rykte. För företagens ägare kan det leda till allvarliga förluster och i förlängningen riskerar du som pensionssparare att förlora pengar på det. För oss är det ännu en anledning att de företag vi investerar i aktivt arbetar för att motverka korruption.


Vårt kriterium mot korruption

Vi påverkar företagen att förebygga korruption i sina affärsrelationer genom att se till att företaget har en strategi och handlingsplan mot alla former av mutor och bestickningar.

Vårt korruptionskriterium grundar sig på:

Global Compact. De företag som är anslutna till Global Compact har accepterat att följa principer som rör korruption, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö.

 

Relaterade artiklar

Uteslutna bolag

Vi har tagit fram riktlinjer för hur pengarna vi förvaltar får investeras. Det betyder att vi väljer placeringar utifrån etiska kriterier, både påverkande och uteslutande.

Läs mer