gront-gras.jpg

Miljö

För oss är det viktigt att de företag vi investerar i tar ansvar för miljön och klimatförändringarna. Vi för även direkt dialog med bolagen om hur de ska förbättra sitt miljöarbete. I vissa fall utesluter vi bolag, om vi anser att deras verksamhet inte bidrar till en hållbar utveckling.

De företag som ligger långt fram i sitt miljöarbete är mindre utsatta för framtida problem. Ett strukturerat miljöarbete ger ofta effektivitetsvinster eftersom energi-, material- och vattenförbrukning minskar. Dessutom gör det att företagen står beredda för eventuella förändringar i lagstiftningen kring miljön.

Energiframställning är en bransch som påverkar jordens miljö negativt men som vi inte utesluter helt i våra placeringar. Däremot ställer vi extra hårda miljökrav på energibolagen och investerar endast i utvalda bolag som fått ett godkänt betyg för sitt miljöarbete. 

Vårt miljökriterium

KPA Pension investerar i företag som aktivt arbetar med att reducera sin negativa påverkan på miljön, exempelvis genom att använda alternativa energikällor och miljövänligare transporter.

Kriteriet för miljö grundar sig på:

Aktuellt uteslutna bolag

Här är en aktuellt lista på de företag vi inte investerar i på grund av våra uteslutande kriterier.

 

Relaterade artiklar

korruption (2).jpg

Korruption

Korruption kan uppträda i form av mutor, bestickningar och utpressning. Oavsett form handlar det om att någon missbrukar sin maktposition och sätter både demokratin och konkurrensen ur spel.

Läs mer

Globalt klimatavtal

miljo_3.png

2015 samlades världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Vid mötet enades länderna om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020. Det nya avtalet blir ramverket för ländernas klimatarbete under lång tid framöver. För KPA Pension innebär avtalet att vi får en bekräftelse på vårt arbete och att vi fortsätter att sätta att ställa krav och påverka de bolag vi investerar i att ta ansvar för sin miljöpåverkan och att gå från fossilt till förnybar energi.