Vi placerar inte i alkoholindustrin

Vi investerar inte i bolag som producerar alkoholhaltiga drycker.

Vårt alkoholkriterium

KPA Pension investerar inte i företag där någon andel av omsättningen kommer från produktion av alkoholhaltiga drycker. 

Vad vi menar med alkoholhaltiga drycker

Med alkoholhaltiga drycker menar vi de drycker som har en högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent. Det innebär att vi till exempel inte kan investera i Carlsberg som producerar mineralvatten och läsk men även öl.

Vad vi menar med produktion av alkoholhaltiga drycker

Med produktion av alkoholhaltiga drycker menar vi bryggande av öl, destillation av sprit, produktion av cider och vin samt blandning och tappning av alkoholhaltiga drycker.

Aktuellt uteslutna bolag

Här är en aktuellt lista på de företag vi inte investerar i på grund av vårt alkoholkriterium:

 

Fakta om alkohol

Varje år dör  2,5 miljoner människor i världen till följd av skadlig alkoholkonsumtion. Alkoholmissbruk är också ett stort samhällsproblem som förutom missbrukaren drabbar både familj, vänner och arbetskollegor.

• Cirka en miljon människor i Sverige har en riskabel alkoholkonsumtion.

• Omkring en femtedel av alla patienter som tas in i akut-sjukvården har alkoholproblem.

• Inom den psykiatriska sjuk- vården är andelen alkoholfall omkring 40 procent.

Källa: World Health Organization,WHO. CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning