Vi placerar inte i tobaksindustrin

Vi avstår från att investera i tobaksbolag vars kärnverksamhet är skadlig för människor och inte bidrar till hållbar utveckling.

Vi investerar därför inte i bolag där någon andel av omsättningen kommer från produktion av tobak eller tobaksprodukter. Förutom att tobaken är skadlig för den som röker är den direkt farlig för alla som är i rökmiljöer genom passiv rökning. Ytterligare ett skäl är  den miljömässiga inverkan som tobaksodlingar har genom omfattande skogsskövling och genom bekämpningsmedel som påverkar både miljö och hälsa för dem som arbetar på plantagerna.

Vårt tobakskriterium

Vad vi menar med produktion av tobak eller tobaksprodukter

Med produktion menar vi ägande av tobaksplantager och produktion av cigaretter, cigarrer, piptobak, snus, tuggtobak och andra tobaksprodukter. 

Tobaksfakta

Vi stödjer Tobacco End Game tillsammans med organisationen Tobaksfakta. Vi stödjer därför Ett Rökfritt Sverige år 2025 och Tobaksfaktas viktiga arbete att förhindra barn från att börja röka.

Aktuellt uteslutna bolag

Här är en aktuell lista på de företag vi inte investerar i på grund av vårt tobakskriterium:

 

4000. Så många olika ämnen kommer från röken av en cigarett.

Statens folkhälsoinstitut

Fakta om tobak

Tobaksrökning är idag den största orsaken till sjukdom och för tidig död i västvärlden.

  • Omkring fem miljoner dödsfall i världen beror på rökning.
  • Passiv rökning skördar cirka 600 000 liv om året, varav 165 000 är barn.

Källa: World Health Organization,WHO