Vi placerar inte i vapenindustrin

Vi avstår från att investera dina pensionspengar i vapenindustrin. Med vapen menar vi produkter som ska användas av militärer och som tillverkas för att döda, stympa eller ödelägga.

Produkter som används som plattform för vapen och militära strategiska produkter räknar vi också som vapen. Vapenkriteriet är den vanligaste orsaken till att vi inte kan investera i svenska bolag.

Vårt vapenkriterium

KPA Pension investerar inte i företag som framställer vapen med ändamålet att döda, stympa eller ödelägga och som säljs till militära användare.

Exempel på vapen

Till vapen räknar vi till exempel: krigsfartyg, tanks, väpnade fordon, stridsflygplan, handeldvapen, granater och granatkastare, torpeder, bomber, minor, ammunition, pansarvärnsvapen, haubitsar, kanoner, luftvärnsrobotar, krut och sprängämnen. Dessutom ingår produkter som används som plattform för vapen och militära strategiska produkter.

Exempel på plattformar för vapen

Plattformar till vapen kan vara: skepp, småbåtar, flygplan, landstigningsfarkoster eller andra fordon från vilka vapen kan användas och där huvudsyftet med fordonet är att fungera som ett stridsvapen.

Vi investerar till exempel inte i SAAB eller Volvo eftersom de tillverkar fordon som är avfyrningsramper för robotar, det vill säga plattformar för vapen. 

Exempel på strategiska produkter

Med exempel på strategiska produkter avser vi elektronik för ammunition och minor, eldledningssystem och sikten som är avgörande för att vapensystem ska fungera.

Aktuellt uteslutna bolag

Här är en aktuell lista på de företag vi inte investerar i på grund av vårt vapenkriterium:

 

Fakta om vapen

Idag är ungefär 90 procent av dödsoffren i krig civila. Minst hälften av offren i krig är barn, vilket betyder att det idag dör betydligt fler barn än soldater.

Samtidigt befinner sig omkring 60 miljoner människor (UNDP Report 2016) på flykt, varav hälften är barn, så världen befinner sig i en allvarlig situation. Inte sedan andra världskriget har så här många varit på flykt samtidigt.

Källa: UNICEF Sverige, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen