Kontakta vår hållbarhetsenhet

Kontakta oss gärna om du har frågor som rör KPA Pensions miljö- och hållbarhetsarbete. Övriga frågor hänvisas till KPA Pensions kundtjänst på telefon 020-650 500.

Hållbarhetsenheten

Karin Stenmar

Ansvarsområde: Miljö

Telefon: 08-772 65 63

E-post: karin.stenmar@folksam.se