Hur påverkar KPA Pension företag? 

Här kan du läsa mer om vilka frågor vi ställer på bolagsstämmor i företag vi investerar i.

 Bolagsstämmorapport 2019


Klimatrapport

Klimatfrågan är en prioriterad fråga för KPA Pension. Läs om hur vi implementerat TCFD i vår verksamhet.

 Klimatrapport 2019