Personuppgifter, cookies, upphovsrätt

Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter, och om cookies, upphovsrätt och länkar på vår hemsida.

Personuppgifter

De personuppgifter som du själv eller din arbetsgivare lämnar till KPA Pension* och de uppgifter vi hämtar in om dig använder (behandlar) KPA Pension för att i huvudsak kunna

  • administrera och fullgöra de avtal KPA Pension ingått eller kommer att ingå med dig eller din arbetsgivare
  • uppfylla de skyldigheter KPA Pension har enligt lag och andra författningar, till exempel att lämna vissa uppgifter till Finansinspektionen, skattemyndighet, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan
  • ta fram statistik
  • göra marknads- och kundanalyser
  • göra affärs- och metodutveckling
  • marknadsföra KPA Pensions produkter och tjänster

KPA Pension kan komma att helt eller delvis lämna ut dina personuppgifter till annat bolag, som KPA Pension samarbetar med. De bolag som mottar dina personuppgifter kan använda (behandla) personuppgifterna för de ändamål som de som anges ovan.

För att KPA Pension ska ha rätt information i kundregistret hämtar KPA Pension uppgifter om dig från statens person- och adressregister, SPAR.

Du har alltid rätt att
  • få information om vilka uppgifter KPA Pension har om dig
  • begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift
  • anmäla att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring.

I dessa ärenden ska du till skriva till 
KPA Pension
Kundtjänst
106 85 Stockholm.

*Med KPA Pension menas KPA Pensionsförsäkring AB (publ), KPA Livförsäkring AB (publ) och KPA Pensionsservice AB.

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Vi använder cookies för att det ska bli lättare för dig att använda vår webbplats.

Det finns två typer av cookies - permanenta och temporära (sessioncookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en viss tid. Temporära cookies lagras tillfälligt i din dator och tas bort när du avslutat ditt besök på webbplatsen

Upphovsrätt

KPA Pensions internetsidor och KPA Pensions varumärke och logotype är upphovsrättsligt skyddade. Det är dock tillåtet att kopiera våra internetsidor för annat än kommersiellt bruk. Däremot är det inte tillåtet att på något sätt förändra sidorna. Det är inte heller tillåtet att använda vårt varumärke eller logga i något sammanhang utan vårt uttryckliga samtycke.

Länkar

På vår webbplats finns länkar till andra, externa, webbplatser. Vi svarar inte för hur dessa webbplatser fungerar och inte heller för dess innehåll

Det är tillåtet att göra länkar som förflyttar läsaren till vår webbplats. Däremot är det inte tillåtet att integrera länkar i andra webbplatser, godkännande till sådan integrering kan dock fås efter kontakt med oss.

Ladda ned PDF-filer

För att du ska kunna ta del av dokument i PDF-format, krävs att du har programmet "Adobe Acrobat Reader". Detta program kan laddas hem genom att klicka på länken nedan.

 
)