KPA först ut med etiskt fondbolag

1998-12-08

KPA, Kommunsektorns Pension AB startar Sveriges första fondbolag med etisk inriktning. - Våra omfattande undersökningar visar att majoriteten av KPA:s viktigaste målgrupp, cirka en miljon svenskar, vill att företag som de sparar i tar ett etiskt och miljömässigt ansvar, säger Carina Lundberg, vd för KPA Fonder.

Det nya fondbolaget placerar i företag som aktivt arbetar med att reducera sin negativa miljöpåverkan. Men säger nej till vapenproduktion, spel, alkohol, tobak och företag som producerar energi baserat på olja, kol och kärnkraft. - Våra placeringskriterier är stenhårda, säger Carina Lundberg.

Fyra fondalternativ

De fyra fondalternativen består av "KPA:s etiska aktiefond", med fördelningen 50 procent svenska- och 50 procent utländska aktier, "KPA:s etiska blandfond 1 och 2" – den första med en tredjedel svenska och en tredjedel utländska aktier samt resten i räntebärande papper, den andra med hälften svenska och utländska aktier samt hälften räntebärande värdepapper. I lågriskfonden "KPA:s etiska räntefond" ingår enbart räntebärande papper.

KPA kommer också att ta hjälp av ett etiskt råd med bland andra docent Tomas Brytting vid Handelshögskolans Centrum för ekonomi och etik, och journalisten Ulla Reinius tidigare ledamot av regeringens etikkommitté 1991-94.

Nokia framför Ericsson

Carina Lundberg poängterar att man som kund inte ska behöva välja lägre avkastning bara för att man sparar etiskt. - Det utländska inslaget gör det möjligt att finna substitut för de svenska aktier som faller bort på grund av placeringsreglerna. Vi kan exempelvis välja Nokia istället för Ericsson, säger Carina Lundberg.

KPA:s viktigaste målgrupp är den cirka en miljon svenskar som arbetar inom kommun, landsting och kommunala bolag. Hela 80 procent av gruppen består av kvinnor.

Även om vi fram till nu inte sett några etiska fondbolag i Sverige så är det en marknad som växer internationellt. I USA steg volymen av dessa investeringar med 85 procent mellan åren 1995 till 1997.

För vidare information, kontakta Carina Lundberg, vd KPA Fonder tel: 08-665 04 00, mobil: 070-634 29 89, eller Elisabet Heimbürger, chef marknadskommunikation, 08-665 04 00, mobil: 070-589 10 54.

KPA, Kommunsektorns Pension AB, ägs av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Företaget erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting, församling och kommunala bolag. Kunder är cirka 2 000 arbetsgivare med drygt en miljon anställda. KPA Liv, som erbjuder en privat pensionsförsäkring, har drygt 40 000 sparare. KPA är som enda svenska finansiella företag miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har en handlingsplan för ständiga förbättringar när det gäller miljöpåverkande faktorer

)