Etiska fonder anmälda till PPM

1999-11-30

Samtliga fonder från KPA är nu anmälda till PPM. De fyra fonderna är etiska och har mycket konkurrenskraftiga avgifter.

Förvaltningsavgiften för aktiefonden, blandfond 1 och 2 är låga 0,95 procent och för räntefonden endast 0,50 procent per år. Köp av fondandel, inlösen av fondandel och byte av fonder är avgiftsfria.
- Våra fonder är ett unikt alternativ för det växande antal svenskar som vill att fondsparandet ska ske i överensstämmelse med de egna värderingarna, utan att för den skull ge avkall på avkastningen, säger Carina Lundberg, vd KPA Fonder.

De fyra fonderna är: KPA Etisk Aktiefond, KPA Etisk Blandfond 1, KPA Etisk Blandfond 2 och KPA Etisk Räntefond.

KPAs fonder har sedan starten den 1 mars i år gått mycket bra. KPA Etisk aktiefond tillhör exempelvis stjärnorna bland de fonder som investerar i företag över hela världen.
- Sedan fonden startade den 1 mars i år har den gått upp med 42,5 procent vilket gör den till fjärde bästa aktiefond i kategorin fonder som investerar över hela världen, säger Carina Lundberg.

KPAs etiska placeringskriterier innebär att investeringar görs i aktier i företag som reducerar sin negativa miljöpåverkan. Men däremot inte i företag som producerar vapen, alkohol, tobak eller sysslar med kommersiell spelverksamhet. Företagen får inte heller producera energi baserad på olja, kol, naturgas och kärnkraft.

  • KPA Etisk Aktiefond har en normalfördelning på 100 procent aktier, varav hälften i svenska och hälften i utländska aktier.
  • KPA Etisk Blandfond 1 har en normalfördelning på 50-60 procent i räntebärande värdepapper och 40-50 procent i aktier, därav minst 1/5 i utländska aktier.
  • KPA Etisk Blandfond 2 placerar 1/3 i svenska aktier, 1/3 i utländska aktier och 1/3 i räntebärande värdepapper.
  • KPA Etisk Räntefond placerar 100 procent i räntebärande papper utställda i svenska kronor med en genomsnittlig löptid om högst ett år.
Frågor besvaras av

Carina Lundberg, vd KPA Fonder, tel: 08-665 08 56, 070-634 29 89

)