KPA inför GIPS

1999-12-22

KPA inför GIPS - En global standard för att beräkna och presentera avkastning.

KPA ska arbeta med GIPS som standard för att redovisa avkastningen på kapitalförvaltningsuppdrag.
- Det innebär en kvalitetsstämpel som gör det lättare för kunden att bedöma oss. Vi anser att en GIPS verifiering kommer att gynna våra kunder, säger Stefan Clevhammar, vd KPA Kapitalförvaltning AB.

KPA har kommit en bra bit på väg i arbetet med att beräkna den historiska avkastningen enligt GIPS. Arbetet har pågått sedan i våras och alla siffror till och med 1998 är nu klara. När siffrorna för 1999 är färdiga ska en extern revisor verifiera hela historiken.

Standard för att presentera avkastning

GIPS står för Global Investment Performance Standards. Det är en standard för hur kapitalförvaltare ska beräkna och presentera sitt avkastningsresultat. Ett företags samtliga förvaltningsuppdrag ska redovisas enligt GIPS.
- Vi har ett behov av att arbeta efter en modernare standard för avkastning än den metod vi hittills använt. Vi valde GIPS eftersom den är internationell och kommer att få stort genomslag, säger Stefan Clevhammar.

I USA har man arbetat med standard för kapitalavkastning sedan 1993. Allt eftersom andra länder utvecklat egna standards har det varit på tal med en internationell. AIMR-PPS (Association for Investment Management and Research - Performance Presentation Standards) är den amerikanska standards som ombearbetats för att passa även utanför SA. GIPS är i alla väsentliga avseenden lika med PPS.

Frågor besvaras av

Stefan Clevhammar, vd KPA Kapitalförvaltning
Tel: 08-665 08 45, 070-584 60 38

)