KPA informerar om de nya pensionerna i hela Sverige

1999-09-03

KPA har anställt åtta personer som ska informera anställda i kommuner, landsting och kommunala bolag över hela Sverige om det nya pensionssystemet.

- Vi känner ett ansvar för att anställda inom kommunsektorn ska veta vad det nya innebär och arrangerar därför informationsseminarier, säger Wiveka Looström, Försäljningschef på KPA.

Intresset är mycket stort. Flera av KPAs informatörer är redan fullbokade till och med våren år 2000. Informatörerna ger vid varje informationsseminarium en helhetsbild av de nya pensionssystemen, redogör för vilka val som ska göras och vad man som arbetstagare bör tänka på.

KPAs informatörer arbetar lokalt utifrån Stockholm, Malmö, Göteborg, Mörrum, Lammhult, Linköping och Luleå.

Det nya kommunala tjänstepensionsavtalet för kommun- och landstingsanställda, PFA 98, innebär att arbetstagaren själv från år 2000 får placera minst en procent av lönen. Arbetstagaren väljer sparform, traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring, samt försäkringsbolag som ska förvalta pengarna. Senast den 30 september år 2000 ska arbetsgivaren bestämma storleken på den individuella delen inom PFA 98-avtalet. Och senast den 31 december 2000 ska den anställde ha gjort sitt val av sparform och förvaltande bolag.

Frågor besvaras av:

Wiveka Looström, Försäljningschef, tel: 08-665 06 19, 0703-72 27 96

)