Kommunals förhandlingschef blir ordförande i KPAs nya fondförsäkringsbolag.

1999-06-11

Efter att ha fått koncession av regeringen har KPA Liv bildat nya bolaget KPA Fondförsäkring. Låga kostnader och etisk förvaltning särskiljer bolaget på en minst sagt konkurrensutsatt marknad.

- Fondförsäkringen är för många ett allt intressantare alternativ tack vare valmöjligheterna som det traditionella pensionssparandet saknar. Möjligheten att när som helst själv kunna gå in och ändra inriktning mellan exempelvis aktie- och räntebaserade papper efterfrågas alltmer, säger Jan Paju, vd för KPA Liv.

Ordförande för KPA Fondförsäkring blir Jan Sjölin, förhandlingschef på Kommunal.
- Anledningen till att vi engagerar oss från fackets sida är enkel. Vi vill säkerställa en hög avkastning till lägsta möjliga kostnad. Prisbilden på den här marknaden har varit minst sagt rörig och svår att tränga igenom, säger Jan Sjölin.

Han välkomnar också den etiska inriktningen på förvaltningen. KPAs etiska investeringskriterier innebär att placeringar inte sker i företag som producerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet eller som producerar energi baserat på fossila bränslen och uran.
- Detta är något som många av våra medlemmar efterfrågar och som vi från fackets sida sympatiserar helt och fullt med, säger Jan Sjölin.

De anställda inom kommun och landsting, där majoriteten av KPAs kunder finns, berörs också av det nya pensionsavtalet PFA 98. Avtalet innebär bland annat att de anställda från och med nästa år själva får placera minst 1% av lönen. Valet avser sparform (traditionell pensions-försäkring eller fondförsäkring) samt försäkringsbolag som ska förvalta pengarna.

Frågor besvaras av:

Jan Paju, 08-665 06 84, mobil 070-548 68 03, e-mail jan.paju@kpa.se

)