Mångårig Skandiamedarbetare till KPA

1999-05-10

Skandia Livs chefsjurist, Göran Melchior träder in i ledningen för KPA Liv. - Göran Melchior kommer med sin breda erfarenhet att vara en ovärderlig tillgång under KPA:s fortsatta uppbyggnad av livrörelsen. Jag hälsar Göran välkommen till ett företag som är inne i ett mycket spännande skede, säger Jan Paju, vd på KPA Liv.

KPA Liv består förutom av moderbolaget KPA Livförsäkring av nystartade dotterföretaget KPA Fondförsäkring samt KPA Pensionsförsäkring som sedan slutet av 1997 marknadsför tjänstepensionsplaner och privata pensionsförsäkringar.

KPA Pensionsförsäkring förvaltar hela det försäkringsbestånd som tidigare låg hos Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa. KPA är marknadsledande på tjänstepension inom den kommunala sektorn. Våra kunder är ca 2 000 arbetsgivare och drygt 1 miljon anställda inom kommuner och landsting, Svenska kyrkans församlingar och bolag inom sektorn.

KPA är ett av få bolag inom finans- och försäkringsbranschen som har etiska placeringskriterier för sina kapitalplaceringar. Företaget är också, sedan 1 juli 1998, miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Frågor besvaras av:

Jan Paju på tel 08-665 06 84, mobil 070-548 68 03, e-mail jan.paju@kpa.se

)