Skoleveler tävlar om att förbättra miljön

1999-10-15

Skolungdomar över hela landet tävlar just nu om att ta fram bästa förslaget för att förbättra miljön i den egna kommunen. Vinnande laget, som presenteras på mässan Forum 99 den 25 november, belönas med 20 000 kronor placerade i KPA Fonder, samt en resa till Abisko Nationalpark och Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna.

Tävlingsbidragen ska ha Agenda 21 som utgångspunkt och förutom idéer kring nya miljöprojekt ska de redovisa vad som ska göras, när det ska göras och ungefärlig kostnad för projektet. Ungdomens Miljörikstad och KPA står bakom tävlingen.

Agenda 21 är har sitt ursprung i FN:s konferens för Miljö- och utvecklingsfrågor som hölls i Rio de Janeiro 1992. Dokumentet innehåller riktlinjer för hur alla länder ska verka för att värna om miljön.

Kapitel 25

Alla kommuner har i uppdrag att följa Agenda 21. I dess tjugofemte kapitel står det att "det är av största vikt att ungdomen från hela världen aktivt deltar på alla nivåer i beslutsprocessen eftersom den påverkar deras liv i dag och innebär konsekvenser för deras framtid. Förutom deras intellektuella bidrag och deras förmåga att mobilisera stöd bidrar de med unika perspektiv som behöver beaktas."
- Syftet med Kapitel 25-tävlingen är att lyfta fram unga människors roll i Agenda 21-arbetet och att inspirera dem att driva frågor som är viktiga för dem, säger Mats Nyström, projektledare Ungdomens Miljöriksdag.

1999 är andra året i rad som Kapitel 25-tävlingen arrangeras.
- Responsen var mycket positiv förra året och det hoppas vi givetvis att den ska bli även i år, säger Elisabet Heimbürger, chef marknadskommunikation KPA. Vinsten på 20 000 kronor i fondandelar ska användas till att förbättra skolmiljön.
- Vi är ett företag som prioriterar miljön och vi är miljöcertifierade. Därför känns det naturligt att stå bakom Kapitel 25-tävlingen, säger Elisabet Heimbürger.

Lagen ska bestå av max tio personer från skolor som deltar i Ungdomens Miljörikstad.

Juryn, som utser tre finalistlag och det lag som vinner, består av Magnus Huss generalsekreterare Det Naturliga Steget, Karin Rystedt ordförande Fältbiologerna, Lisen Thulin projektledare KPA, Pontus Östlund miljöanalytiker KPA, Leif Linde generaldirektör Ungdomsstyrelsen, Mats Nyström projektledare Ungdomens Miljörikstad.

Frågor besvaras av

Elisabet Heimbürger, chef för marknadskommunikation KPA:
08-665 04 00, 070-589 10 54

Mats Nyström, projektledare på Ungdomens Miljörikstad:
08-627 53 40, 070-657 79 74

)