Starkt första kvartal från KPA

1999-05-06

KPA Liv (KPA Livförsäkring och KPA Pensionsförsäkring) redovisar ett resultat för årets tre första månader på totalt 98,1 miljoner kronor. Premieinkomsterna för perioden slutade på 327,7 miljoner kronor.

Totalavkastningen räknat på årsbasis motsvarar 18,4 procent. Sammanlagt förvaltar KPA Liv ett kapital på 6,7 miljarder kronor. KPA Liv är inne i ett expansivt skede. Nyligen fick bolaget koncession av regeringen för att bilda fondförsäkringsbolaget KPA Fondförsäkring
- Genom det ny bolaget skapar vi ett konkurrenskraftigt alternativ för de kunder som föredrar fondförsäkringar framför traditionell pensionsförsäkring och samtidigt gärna ser en etisk inriktning på sitt sparande, säger Jan Paju, vd för KPA Liv.

KPA:s etiska investeringskriterier innebär ett avståndstagande från företag som producerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet eller som producerar energi baserat på fossila bränslen och uran.

Förutom det nya fondförsäkringsbolaget består KPA Liv av moderbolaget KPA Livförsäkring samt dotterföretaget, KPA Pensionsförsäkring , som sedan slutet av 1997 marknadsför tjänstepensionsplaner och privata pensionsförsäkringar. KPA Pensionsförsäkring förvaltar hela det försäkringsbestånd som tidigare låg hos Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa.

Frågor besvaras av:

Jan Paju på tel 08-665 06 84, mobil 070-548 68 03, e-mail jan.paju@kpa.se

)