Svenska freds väljer KPA Fonder

1999-03-02

Efter att Svenska Freds under en längre tid letat efter en fondförvaltare som uppfyller deras högt ställda krav på etiska regler blev valet till slut KPA Fonder. - KPA är den enda förvaltaren som har helt etiska fonder. Vi kan också vara med och påverka hur placeringarna görs.

KPA har hårda och klara kriterier som uppfyller vårt idéprogram, säger Maria Ermanno, ordförande i Svenska freds. Svenska freds sparkapital är omkring tre miljoner kronor, varav drygt två miljoner kronor satsas i KPA. (Källa: tidskriften PAX nr 1 1999)

Från och med måndagen den 1 mars, då fonderna noterades, är det möjligt för allmänhet och företag att spara i Sveriges första fonder med renodlad etisk inriktning. - Vi har gjort omfattande kundundersökningar som visar att majoriteten av våra en miljon kunder tycker det är viktigt att de företag, dit deras sparpengar går, också tar etiskt och miljömässigt ansvar, säger Carina Lundberg, vd för KPA Fonder.

Hårda kriterier

Det nya fondbolaget kommer inte att investera i vapen och miljöovänliga företag. Inte heller i tobak, alkohol och spel. - Våra placeringskriterier är stenhårda. Det räcker med att företaget exempelvis är relaterade till vapenindustrin för att det inte ska vara aktuellt, säger Carina Lundberg.

De fyra fondalternativen i KPA Etiska Fonder består av "KPA:s etiska aktiefond", med fördelningen 50 procent svenska och 50 procent utländska aktier, "KPA:s etiska blandfond 1 och 2" – den första med en tredjedel svenska och en tredjedel utländska aktier samt resten i räntebärande papper, den andra med hälften svenska och utländska aktier samt hälften räntebärande värdepapper. I Lågriskfonden "KPA:s etiska räntefond" ingår enbart räntebärande papper.

Stigande marknad för etiska fonder

Även om det fram till nu inte funnits så många etikfonder i Sverige så är det en marknad som växer internationellt. I exempelvis USA steg volymen av investeringar med etisk inriktning med 85 procent mellan åren 1995 till 1997. Carina Lundberg poängterar att man som kund inte ska behöva välja lägre avkastning bara för att man sparar etiskt.

KPA:s kanske viktigaste målgrupp är den cirka en miljon svenskar som arbetar inom kommun, landsting och kommunala bolag. Hela 80 procent av gruppen består av kvinnor.

För vidare information:

Carina Lundberg, vd KPA Fonder, tel 08-665 04 00, mobil 070-634 29 89

)