Två av tre fondsparare redo att byta till etiska fonder

1999-07-07

66 procent av fondspararna är beredda att lämna sina fonder utan etiska kriterier för att placera pengarna i etiska fonder. Det visar en undersökning KPA låtit göra.

Undersökningen, som inkluderar fondsparare både i "vanliga" och etiska fonder, genomfördes under våren och har som syfte att undersöka fondspararnas inställning till etiska fonder generellt.

Resultatet är glädjande för KPA, som är ledande på etiska fonder i Sverige.

  • 65 procent upplever att etiska fonder ger lika bra eller bättre avkastning jämfört med "vanliga" fonder.
  • 71 procent upplever etiska fonder som meningsfulla.
  • Vapen, tobak och industrier som inte tar sitt miljöansvar är de verksamheter som en majoritet av de tillfrågade vill välja bort från sina placeringar.
  • 66 procent av fondspararna säger sig vara beredda att gå flytta över sina placeringar till etiska fonder.

- Vi är glada över att fondspararna uppskattar våra produkter. Vissa debattörer har försökt göra gällande att KPA pådyvlar människor en etisk uppfattning och har för hårda restriktioner, men undersökningen visar att fondspararna efterfrågar etiska fonder som till och med har ytterligare restriktioner än de kriterier mot vapen, tobak, alkohol och miljöförstörande verksamhet som KPA:s etiska fonder har i dag. Vi ser det här som en uppmaning att intensifiera vår verksamhet med att hitta kriterier också på andra etikområden, säger Carina Lundberg, vd KPA Fonder.

Undersökningen, som genomförts av Effekt Marketing Intelligence, inkluderar 386 slumpvis utvalda fondsparare. Undersökningen i sin helhet går att läsa på www.kpa.se

För frågor

Kontakta Carina Lundberg på 070-634 29 89
(eller Elisabet Heimbürger, Marknadskommunikation, 665 04 28 / 070-589 10 54)

)