Uppmärksammad utbetalning snart genomförd

1999-03-23

Strax innan nyår fick pensionärer från kommun och landsting besked om att de hade extra pensionspengar att hämta under 1999. Efter den andra utbetalningen från den 25 mars har redan 97 av 100 kommunal- och landstingsanställda fått sina s k "Törling"-pengar".

Totalt omfattas cirka 220 000 pensionärer av AD-domen varav ungefär 30 000 är avlidna. Anledningen till utbetalningarna är pensionären Knut Törlings stämning mot sin gamla arbetsgivare, Stockholm stad, för att de inte kompenserade sänkningen av den allmänna pensionen som trädde i kraft den 1 januari 1993.

Den första utbetalningen gjordes den 18 december till 144 382 pensionstagare. Den andra utbetalningen gjordes den 25 mars till totalt 51 768 pensionstagare. De cirka 7 600 fall som därefter återstår måste behandlas manuellt och kommer att bearbetas och utbetalas successivt under våren.
- Utbetalningarna ligger i ett spann från noll kronor till 20 000 kronor, säger Hans Thorsén, vd för KPA Pension.

Sammanlagt kommer 1,3 miljarder kronor att betalas ut varav 888 miljoner kronor betalades ut den 18 december i fjol.

Bakgrund

Hösten 1992 kom det ett regeringsbeslut om sänkning av den allmänna pensionen med 2 procent. I anslutning till beslutet gav också regeringen direktiv till kommunerna att inte kompensera sänkningen med kommunal pension, något som de kommunala parterna också kom överens om den 23 december samma år.

Pensionären Knut Törling stämde dock sin gamla arbetsgivare, Stockholms Stad, i tingsrätten och yrkade att hans pension skulle höjas. Stockholms tingsrätt gav Knut Törling rätt, men staden drog fallet vidare till Arbetsdomstolen och även där fick Törling rätt.

Kommun- och Landstingsförbundets tolkning av domen innebär att anställda inom kommun och landsting som avgått med pensionsrätt före den 23 december 1992 omfattas av domen.

Om pensionstagaren avlidit

Har pensionstagaren avlidit under åren 1997 och 1998 betalas beloppet ut till den adress som KPA har i sina register. Om personen avlidit någon gång under perioden 1 januari 1993 till sista december 1996 måste dödsboet göra en skriftlig begäran till KPA med uppgift om den avlidnes namn, personnummer, före detta arbetsgivares namn, aktuell dödsboadress och telefonnummer till den som undertecknat begäran.

Frågor besvaras av:

Hans Thorsén på telefonnummer 08-665 06 44.

)