KPA presenterar Etiskt råd

1999-12-28

Lennart Koskinen, präst och forskare, publicisten och chefredaktör Ulla Reinius, etikforskaren Tomas Brytting, före detta ordföranden i Naturskyddsföreningen Bo Thunberg samt Emma Wistrand, projektledare på reklambyrån Podium bildar som oberoende experter KPAs etiska råd.

Rådet ska löpande gå igenom KPAs investeringar och vara ett stöd i arbetet med att kontrollera att beslut överensstämmer med den etiska policy och de etiska kriterier som gäller för KPA koncernens bolag.

- KPA har som pensions- och fondförvaltare valt att enbart investera i företag som tar etiskt och miljömässigt ansvar. Självklart inser vi att gränsdragningar och tolkningar av placeringspolicyn många gånger kan vara svåra. Därför välkomnar jag några av landets främsta experter på området som medlemmar i vårt etiska råd, säger KPAs marknadsdirektör Ola Löhman.

Om rådets medlemmar

Lennart Koskinen är välkänd präst och forskare med företagsetiska frågor som specialitet. Han är just nu aktuell med sin nyligen utkomna bok Etik, ekonomi och företagets själ. Som etikrevisor har han länge fungerat som rådgivare åt stora internationella investerare.

Ulla Reinius, chefredaktör och ägare av tidningen Styrelsejournalen har varit sekreterare i börsens Fermenta-utredning och ledamot av regeringens etiska kommitté. Som författare är Ulla Reinius bland annat känd för boken Stålbadet som behandlar finanskrisen, Penser-kraschen och Nordbankens rekonstruktion. Hon är styrelseledamot i bland annat Pharmacia & Upjohn.

Tomas Brytting, docent på Centrum för etik och ekonomi på Handelshögskolan, har arbetat med frågor om etisk kompetens och värdebaserat ledarskap och bland annat författat den prisbelönta boken Företagsetik.

Emma Wistrand har gedigen erfarenhet av jämställdhetsarbete och har bland annat arbetat som byrådirektör på Folkhälsoinstitutet samt varit vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen Kvinnor Kan, tidningen Herthas redaktionsråd, tidningen Bangs styrelse samt liberala kvinnoförbundet i Stockholm.

Bo Thunberg har tidigare varit ordförande i Naturskyddsföreningen. Han arbetar i dag som miljörådgivare för näringsliv och kommuner. Bo Thunberg har skrivit och medverkat vid skrivandet av ett antal böcker. Han är framför allt känd för att, tillsammans med

Fredrik Holm, författat boken Handla miljövänligt. Det är en av världens mest sålda miljöhandböcker.

KPAs placeringskriterier innebär att KPA investerar i företag som reducerar sin negativa miljöpåverkan. Men däremot inte i företag som producerar vapen, alkohol, tobak eller sysslar med kommersiell spelverksamhet. Företagen får inte heller producera energi baserad på olja, kol, naturgas och kärnkraft.

Frågor besvaras av

Ola Löhman, Marknadsdirektör, KPA
Tel: 08-665 08 20, 070-657 33 40

)