Kunskapen om KPA ökar starkt

1999-09-25

Allmänhetens kännedom om KPA har ökat med 120 procent (enl månatliga mätningar) sedan reklamkampanjen startade. Kampanjen har enligt en undersökning genomförd av TEMO i augusti i år ett observationsvärde på 88 procent bland allmänheten.

 - Vi är nöjda. Syftet är att höja kunskapen om KPA som företaget som erbjuder ett etiskt sparande. Varumärkesbyggande tar tid och det arbete vi gör nu syftar till att ge resultat över tiden, säger Carina Lundberg, vd KPA Fonder.
Investeringar i media (brutto) uppgår till 34 miljoner kronor per den 30 augusti. AMF har investerat 53 miljoner kronor och SPP 17 miljoner kronor under samma period.

Även på intäktssidan kan KPA visat på framgångar. KPA Pensionsförsäkring, som är ett bolag i KPA koncernen, har per 1999-06-30, ökat premieintäkten med hela 320 procent jämfört med 1998-06-30. Premieinkomsten var första halvåret i år 945,4 miljoner kronor. Förra året vid samma tidpunkt var den 295 miljoner kronor.

KPAs etiska blandfonder har gått mycket bra. Dagens Industris "Blandfond tio bästa" som publicerades den 24 september toppas av KPA Etisk Blandfond 2. KPA Etisk Blandfond 1 ligger på listans andra plats.

På den amerikanska fondmarknaden har de etiska fonderna gått mycket bra. En sammanställning gjord av Wiesenberger (ett företag som under 55 år sammanställt ekonomiska rapporter om aktiefonder) visar att etiska fonder har haft en bättre avkastning än andra fonder de senaste tio åren på den amerikanska fondmarknaden.

  1 år 3 år 5 år 10 år
Ej etiska fonder           8,66        10,70       9,76        11,05
Etiska fonder 10,64 13,71 11,51 11,76


KPA är ett aktiebolag och finansieras därmed inte av skattemedel.

Frågor besvaras av:

Carina Lundberg, vd KPA Fonder AB, telefon: 070-634 29 89

)