Premieintäkten ökade med 320 procent och det förvaltade kapitalet med 44 procent

1999-08-27

KPA Pensionsförsäkrings förvaltade kapital har per 1999-06-30 ökat med 44 procent och premieintäkten har ökat med hela 320 procent jämfört med 1998-06-30.

Totalavkastningen på placeringstillgångarna blev sju procent under årets första sex månader. Halvårsresultatet är något sämre än förra året. Det beror på att totalavkastningen är lägre i år, vilket gäller hela branschen.
- Det mest positiva är att vi har haft en bra totalavkastning i förhållande till branschen, och att vi har gjort många stora affärer, kommenterar Jan Paju, vd för KPA Liv koncernen där KPA Pensionsförsäkring ingår som ett dotterbolag.

Premieinkomsten var första halvåret i år 945,4 miljoner kronor. Förra året vid samma tidpunkt var den 295 miljoner kronor.

- Vi har varit mer aktiva på marknaden än tidigare. Det är hårt arbete som ligger bakom den stora ökningen av premieinkomsten, säger Jan Paju.

KPA Pensionsförsäkring: nyckeltal

1999-06-30

Resultat 105,7 mkr
Totalt förvaltat kapital 4501,4 mkr
Premieinkomst 945,4 mkr
Totalavkastning 7,0 %

Frågor besvaras av:

Jan Paju, vd KPA Liv, telefon: 08-665 06 84, 070-548 68 03

)