800 000 personer väljer i bortglömt pensionsval

2000-03-27

I höst väljer svenska folket inte bara vem som ska förvalta premiepensionen i det nya allmänna pensionssystemet. Ett minst lika viktigt val gör cirka 800 000 kommun- och landstingsanställda när de bestämmer vem som ska förvalta en del av deras tjänstepension. För en normal inkomsttagare kan tjänstepensionen betyda upp till 10-20 procent extra i månaden som pensionär.

Om okunskapen är stor om allmän pension så är den än högre om tjänstepensionen. Många känner inte till något alls om tjänstepension. Åtta av tio kvinnor saknar kunskap om tjänstepensioner enlig en undersökning gjord i år av Pensionsforum.

- Det är viktigt att inte glömma bort tjänstepensionsvalet. För många är tusenlapparna från tjänstepensionen avgörande för om man klarar ekonomin eller inte. Premiepensionsvalet är viktigt, både vi som försäkringsbolag och media måste ta ansvar för att också informera om tjänstepensionsvalet. Det får inte bli det glömda valet, säger Kerstin Grönwall, Projektledare för pensionsvalen på KPA AB.

Tjänstepensionsvalet, PFA98, berör cirka 800 000 anställda i kommuner och landsting. Många är kvinnor med låga inkomster vilket gör det än viktigare att tänka igenom och planera ekonomin inför pensionen. För en person som är 34 år, börjar jobba 1998, år 2000 har 16 000 i lön och går i pension vid 65 års ålder kommer tjänstpensionen att utgöra 2 057 kr av en totalpension på 10 571 kr

Pension vid 65 år
Tjänstepension 2 057 kr
Allmän pension 8 514 kr
Summa 10 571 kr = 65 procent av slutlön

Kerstin Grönwall har fem råd till den som berörs av tjänstepensionvalet, PFA98:

 • Hör med arbetsgivaren om vad som gäller för dig. Hur stor blir den individuella delen i din kommun.
 • Tänk på att få en bra balans när det gäller säkerhet, risk, avkastning och avgifter när du placerar i premiepensionsvalet och tjänstepensionsvalet.
 • Se över ditt övriga sparande – ett privat pensionssparande på ett par hundralappar i månaden kan vara ett bra komplement.
 • Fråga ditt försäkringsbolag eller bank om hjälp med planeringen inför pensionen.
 • Läs på hemsidor. KPAs hemsida är: www.kpa.se


Fakta om PFA 98

 • Valet berör cirka 800 000 anställda i kommuner, landsting, församlingar, kommunalförbund och vissa kommunala bolag.
 • Valet sker mellan september och december år 2000. Det är arbetsgivaren som beslutar när valet ska ske.
 • När arbetsgivaren avsätter avgiften till den framtida tjänstepensionen går mellan 1 procent och 4,5 procent, beroende på avtalsområde, av lönen till en individuell del.
 • Arbetstagaren väljer själv hur den individuella delen av pensionen ska förvaltas.
 • Man kan välja försäkringsbolag och typ av försäkring: traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring.
 • Den individuella delen kan tas ut från 55 års ålder och resten av tjänstepension från 61 års ålder.
 • Arbetstagaren ska ha bestämt sig senast den 31 december 2000.
 • De som inte gör något val får den individuella delen placerad hos KPA Pensionsförsäkring AB i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd.
 • Det finns möjlighet att varje år göra val för sin tjänstepension.

För mer information kontakta:

Kerstin Grönwall, Projektledare för pensionsvalen, KPA AB,
Tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97
Tel: KPA pressjour: 070-652 62 20

)