Framgångar för etiskt fondsparande – USA visar vägen

2000-09-06

Allt fler väljer att spara i etiska fonder och i USA får nu etiska fonder höga betyg av fristående granskare. Även i Sverige växer de etiska fonderna och KPA Etisk Aktiefond är nu en av marknadens snabbast växande fonder vad gäller avkastning, enligt Nyhetsbrevet Fond och Bank (00-08-28).

- Fler och fler inser att det går att kombinera en god avkastning med ett etiskt förhållningssätt. Vi tror att höstens pensionsval kan bli något av ett genombrott för etiska fonder i Sverige, säger Carina Lundberg, vd KPA Fonder.

Enligt en omfattande studie gjord av den amerikanska organisationen "Social Investment Forum News", publicerad i juli 2000, fortsätter etiska fonder att få höga betyg av olika fristående institut som utvärderar fonder. Trots det gångna årets börsturbulens är det etiska fonder som får högst betyg av de två instituten Morningstar och Lipper. 12 av 17 fonder fick högsta betyg av ett eller båda instituten.

Det är flera faktorer som gör att etiska fonder nu växer i USA. En viktig anledning är att de visat sig konkurrenskraftiga även för institutionella investerare. Alltfler arbetsgivare i USA har också börjat erbjuda sina anställda etiskt pensionssparande som alternativ. I USA placeras nu 1 av 8 dollar i etiska fonder.

- Det finns en helt ny medvetenhet bland fondägare idag som inte ska underskattas. Människor har en önskan att påverka med de medel som står dem till buds och det är fel att tro att etik och vinstintresse inte går att förena. Det visar ju också den senaste tidens positiva utveckling för etiska fonder, säger Carina Lundberg.

För mer information kontakta:

Carina Lundberg, vd KPA Fonder AB
Tel: 08-665 48 56, 070-634 29 89
Tel: KPA pressjour, 070-652 62 20

)