KPA är nu verifierad enligt GIPS

2000-04-10

KPA blev den sista mars verifierad enligt GIPS. Det är en standard för att redovisa avkastningen på kapitalförvaltningsuppdrag.

- Det innebär en kvalitetsstämpel som gör det lättare för kunden att bedöma oss, säger Per-Axel Carlsson, Riskmanager, KPA Kapitalförvaltning.

GIPS står för Global Investment Performance Standards. Det är en standard för hur kapitalförvaltare ska beräkna och presentera avkastningsresultatet.
- Vi hade ett behov av att arbeta efter en modernare standard för avkastning än den metod vi hittills använt. Vi valde GIPS eftersom den är internationell och kommer att få stort genomslag, säger Per-Axel Carlsson.

I USA har man arbetat med standard för kapitalavkastning sedan 1993. AIMR-PPS (Association for Investment Management and Research - Performance Presentation Standards) är en amerikansk standard som ombearbetats för att passa också utanför USA. GIPS är i alla väsentliga avseenden lika med PPS.

Som extern revisor i arbetet med verifiering enligt GIPS har KPA anlitat Deloitte & Touche. Rådgivare har MPIR varit.

Frågor besvaras av

Per-Axel Carlsson, Riskmanager KPA, Kapitalförvaltning AB
Tel: 08-665 05 58, 070-555 47 04

)