KPA har informerat 30 000 personer om pensioner

2000-02-01

Under hösten har 30 000 personer kommit på de informationsseminarier om pensioner som KPA har arrangerat tillsammans med kommuner och landsting på arbetsplatser över hela Sverige.

- Målet är att ha informerat 150 000 personer innan årets slut, säger Wiveka Looström, försäljningschef på KPA.

På informationsseminarierna redogörs för det nya pensionssystemet; vad det innebär och vad man bör tänka på. Kommun- och landstingsanställda omfattas från och med i år av ett nytt avtalspensionsavtal/tjänstepensionsavtal, PFA98, vilket det också ges information om. Bland det viktigaste för informatörerna har varit att redogöra för att det faktiskt handlar om två val i år för kommun- och landstingsanställda, vilket långt ifrån alla känner till.

Olika förutsättningar gäller för premiepensionsvalet och tjänstepensionsvalet.
- Vår förhoppning är att så många som möjligt ska sätta sig in i de olika alternativen och göra ett aktivt val utifrån den egna situationen i båda valen, säger Wiveka Looström.

För mer information kontakta:

Wiveka Looström, Försäljningschef, KPA, tel: 08-665 06 19, 0703-72 27 96

)