KPA informerar 700 000 om bortglömt val

2000-05-08

I höst kommer kommun- och landstingsanställda att få möjlighet att välja vem som ska förvalta en del av deras tjänstepension. Valet, PFA 98, är viktigt för många människors ekonomi som pensionärer men riskerar att hamna i skuggan av premiepensionsvalet som pågår parallellt. KPA AB informerar därför nu 700 000 personer genom utskick om vad PFA 98 innebär.

- Vi känner ett stort ansvar att informera om pensioner i allmänhet och PFA 98 i synnerhet. Tjänstepensionsvalet får inte bli det bortglömda valet, i skuggan av premiepensionsvalet. För en normalinkomsttagare kan tjänstepensionen betyda upp till 10-20 procent extra i månaden som pensionär. Det är mycket pengar och ofta den marginal som är avgörande för hur stor ekonomisk frihet man har som pensionär, säger Kerstin Grönwall, projektledare för pensionsvalen på KPA.

Det material som nu skickas till 700 000 personer är en viktig del i den informationskampanj kring tjänstepensionsvalet som KPA genomför under året.

Andra delar av informationskampanjen är :
  • KPA arrangerar tillsammans med kommuner och landsting informationsseminarier runt om i landet. KPA har i dagsläget haft informationsseminarier för 75 000 personer.
  • Hemsidan www.kpa.se uppdateras löpande med information om pensioner och PFA 98. Under hösten kommer information om PFA 98 att vara i fokus.
  • Kundservice finns tillgänglig för svara på frågor, tel: 020-650 500 eller mejl: kundservice@kpa.se
  • Löpande information via kampanjer, bland annat annonsering i fackpress, för att skapa uppmärksamhet kring valet.

- Det är ett komplicerat val med stor betydelse för många människor som kanske inte är så insatta i hur det nya pensionssystemet fungerar. Pensionsspararna ska alltid känna att de kan vända sig till oss på KPA för att få mer information om pensioner och PFA 98, säger Kerstin Grönwall, projektledare för pensionsvalen på KPA.

För mer information kontakta:

Kerstin Grönwall, projektledare för pensionsvalen, KPA AB 
Tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97
KPA pressjour tel: 070-652 62 20

)