KPA missgynnar inte kvinnor - ger lika pension till kvinnor och män

2000-10-30

Kvinnor som sparar i KPA pensionsförsäkring får inte lägre pension än män. Samma summa sparande ger samma utbetald pension, för män och kvinnor. Men så är det inte i alla försäkringsbolag.

De allra flesta bolagen ger kvinnor lägre pension enligt undersökning gjord av HTF, SKTF och ST som publiceras på Dagens Nyheters debattsida i dag måndag.
- Vi tycker inte att argumentet håller att kvinnor lever längre än män och därför ska få lägre pension. Det är att lura kvinnor på sin pension, säger Kerstin Grönwall, projektledare för pensionsvalen hos KPA.

Sparare i KPAs privata pensionsförsäkring är till största delen kvinnor. KPA skulle med de andra försäkringsbolagens resonemang ha allt att vinna på att behandla män och kvinnor olika.
- Vår målgrupp, kommun- och landstingsanställda utgörs till 80 procent av kvinnor. Många av dem kommer att få en låg allmän pension. Vi vill inte lura dem genom att inte ge full utdelning på det egna privata pensionssparandet, som man sparat till i många år och försakat annat för att för att få ihop, säger Kerstin Grönwall.

För mer information kontakta:

Kerstin Grönwall, projektledare pensionsvalen, KPA, tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97
KPA pressjour, tel: 070-652 62 20

)