KPA ställer sig bakom TCOs krav

2000-09-16

TCO har skickat brev till de fondförvaltare som anmält fonder till Premiepensionsvalet och bett om svar på tre frågor. TCO anser att pensionssparare har rätt att få veta fondbolagens ägarpolicy och vilka etiska ställningstaganden som görs vid placeringar, samt om fondbolagen är beredda att medverka ekonomiskt om det startas en oberoende rådgivningsbyrå.

- KPA ställer sig mycket positiv till TCOs initiativ. Det är bra för den enskilde privatpersonen med mer öppenhet när det gäller vilka placeringskriterier som fondbolagen står bakom, säger Carina Lundberg vd, KPA Fonder.

KPA skulle välkomna en motsvarighet till lagstiftningen i England där pensionsfonder måste redovisa sin etiska-, sociala- och miljömässiga placeringspolicy.
- KPA tycker också att det skulle vara bra med gemensamma riktlinjer för miljöfonder och har sedan tidigare uppmanat SIS att Svanenmärka fonder, säger Carina Lundberg.

I korthet kommer KPA att svara följande på TCOs frågor.

Hur ser KPAs ägarpolicy ut?
- KPA har i dagsläget ingen ägarpolicy. Men diskussioner har förts i frågan och KPA har ambitionen att inom snar framtid påverka de företag som vi placerar i, i första hand inom områden som rör våra etiska placeringskriterier.

Vilken etisk inriktning finns det på era placeringar?
- KPA placerar inte i företag vars verksamhet består av framställning eller användning av kol, olja naturgas och uran för energiproduktion. Däremot investerar vi i företag som arbetar för att minska sin negativa miljöpåverkan. Vi investerar inte i företagsgrupper som producerar vapen eller i företag där omsättningen till mer än 1 procent eller maximalt 10 miljoner kronor kommer från produktion av tobak, alkohol eller kommersiell spelverksamhet.

Är ni beredda att merverka också ekonomiskt till att det startas en oberoende rådgivningsbyrå?
- Ja. Vi utvärderar ständigt våra etiska placeringskriterier och vill absolut gå vidare och arbeta med fler kriterier än vad vi gör i dag och kanske på ett annat sätt. Ägarpåverkan ställer jag mig mycket positiv till, säger Carina Lundberg.

För mer information kontakta:

Carina Lundberg, vd KPA Fonder AB
Tel: 08-665 48 56, 070-634 29 89
Tel: KPA pressjour, 070-652 62 20

)