KPA vann 23 upphandlingar av pensionsadministration1999

2000-02-10

Under 1999 vann KPA sammanlagt 23 upphandlingar av pensionsadministration. De är tillsammans värda närmare sju miljoner kronor per år och omfattar cirka 120 000 anställda inom den kommunala sektorn.

- Resultatet blev även mycket bra på försäkringssidan. Den kommunala sektorn köpte försäkringar för 635 miljoner kronor förra året, berättar Wiveka Looström, Försäljningschef på KPA.

Försäkringspremierna omfattar bland annat så kallade inlösenaffärer som innebär att kommuner försäkrar sin pensionsskuld hos KPA. Under året valde 155 kommuner att förlänga befintliga avtal med KPA.

För mer information kontakta:

Wiveka Looström, Försäljningschef, KPA, tel: 08-665 06 19, 0703-722 796

)