Klargörande om återbetalningsskydd

2001-12-05

Den som inte väljer aktivt i det kommunala tjänstepensionsvalet, PFA 98, får sina pengar placerade i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pensionsförsäkring. Det är en trygg sparform med garanterad avkastning.

Återbetalningsskydd bör varje person ta beslut om utifrån den egna familjesituationen. Behöver man ett skydd och i så fall under hur många år, och vem i familjen ska teckna det? Det är frågor som man bör ställa sig, säger Kerstin Grönwall, projektledare för pensionsvalen på KPA AB.

Återbetalningsskydd innebär att pengarna inte försvinner utan utbetalas till den som man valt som förmånstagare om pensionsspararen avlider innan pensionen börjat betalats ut. Det ger ökad trygghet för många familjer, men för med sig att pensionsstagaren får en något lägre pension. Från och med februari, innan premien betalas, nästa år finns möjlighet att frånsäga sig återbetalningsskyddet som ingår i pensionsförsäkringen

Kostnad för återbetalningsskydd

Förutsättningar: Årspremie 6 000 kr, könsneutrala grunder, 3 procent i grundränta.

  • Spartid 15 år, med återbetalningsskydd till 65 år, utbetalning mellan 65-70 år med återbetalningsskydd. Ger en pension per månad på 1 816 kr.
  • Spartid 15 år, utan återbetningsskydd, utbetalning mellan 65-70 år utan återbetalningsskydd. Ger 1 978 kr i pension per månad.
  • Spartid 35 år, med återbetalningsskydd till 65 år, utbetalning mellan 65-70 år med återbetalningsskydd. Ger 5 385 kr i pension per månad.
  • Spartid 35 år, utan återbetalningsskydd till 65 år, utbetalning mellan 65-70 år utan återbetalningsskydd. Ger 6 032 kr i pension per månad.

Vid flera tillfällen under nästa år kommer ickeväljarna att få information från KPA om hur en traditionell pensionsförsäkring är utformad och att de har återbetalningsskydd som de kan välja bort.

  • I februari i samband med att KPA skickar välkomstbrev och beskrivning av försäkringen.
  • I april i samband med att KPA skickar ut en försäkringsbekräftelse.
  • I samband med att pensionsbesked skickas under hösten.
  • När det årliga värdebeskedet skickas efter årsskiftet.
  • Löpande på den personliga hemsidan, KPA-kontoret, som nås via www.kpa.se.

Fakta om PFA 98

PFA 98 berör dem som är födda 1938 eller senare och är anställda inom den kommunala sektorn, har månadslön och arbetar minst 40 procent av heltid. Avtalet gäller från 28 års ålder. En del av tjänstepensionen får individen placera själv, individuell del. Det är val av placering av den delen som nu ska göras. Det rör sig om 1-4,5 procent av lönen beroende på arbetsplats. Man ska välja försäkringsbolag och om pengarna ska placeras i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring. Valet sker under perioden oktober-december. Om man inte gör något val så placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pensionsförsäkring.

För mer information kontakta:

Kerstin Grönwall, projektledare pensionsvalen, KPA, tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97
KPA pressjour, tel: 070-652 62 20

)