Kommer Sveriges pensionssparare tjäna pengar på krig?

2010-10-26

Det mesta tyder på att icke-väljarnas alternativ, den statliga Premiesparfonden, blir den största fonden i premiepensionssystemet. Men Premiesparfonden har inte meddelat sina sparare vilka etiska eller sociala kriterier som gäller för placeringarna. Premiesparfonden borde omedelbart redovisa vilka hänsynstaganden och kriterier som kommer styra placeringarna.

Kommer Premiesparfonden att placera i vapenindustrin? Kommer folk att via sin premiepension att ovetandes att tjäna pengar på alkoholism och lungcancer? Det är viktigt att Premiesparfonden redovisar vilka hänsynstaganden man kommer att göra vid sina placeringar, säger Carina Lundberg, vd KPA Fonder.

De som inte väljer själv i höstens premiepensionsval får sina pensionspengar placerade i Premiesparfonden, som förvaltas av Sjunde AP-fonden. Premiesparfonden är vare sig individ- eller generationsanpassad utan utgår i sin placeringsstrategi från en 42-åring som sparar till pensionen i 22 år och har en genomsnittlig årsinkomst på 200 000 kronor. Premiesparfondens kommer att placera 85 procent i aktier och resten i realränteobligationer. Fonden har inte redovisat några kriterier när det gäller etiska eller sociala hänsynstaganden vid placeringar.

- Jag anser att Sjunde AP-fonden måste visa respekt för att man kommer att få många väljare som inte är insatta i fondens placeringsstrategier. Det ställer krav på tydlighet och öppenhet, så att spararna kan få information fondens placeringar och kan göra sina egna bedömningar, säger Carina Lundberg.

För mer information kontakta:

Carina Lundberg, vd KPA Fonder AB
Tel: 08-665 48 56, 070-634 29 89
Tel: KPA pressjour, 070-652 62 20

)