Låg kunskap om tjänstepensionsvalet PFA 98

2000-07-03

Sju av tio (71 procent) kommun- och landstingsanställda tycker att de har otillräcklig kunskap om sin tjänstepension och ännu fler (75 procent) har inte börjat fundera på vilket bolag de ska välja i höstens pensionsval, PFA 98. Detta visar en ny undersökning, Pensionsbarometern, gjord av TEMO på uppdrag av KPA. Undersökningen genomfördes i juni.

- Det är allvarligt att så få känner att de har tillräcklig kunskap om höstens tjänstepensionsval, PFA 98. Det är viktigt att höja kunskapen bland fler så att så många som möjligt gör ett aktivt val utifrån sin egen livssituation, säger Kerstin Grönwall, projektledare pensionsvalen, KPA.

"Endast 13 procent har tillräcklig kunskap"

71 procent av kommun- och landstingsanställda tycker att de har otillräcklig kunskap om tjänstepensionen. Endast 13 procent tycker att de har tillräcklig kunskap om tjänstepensionen.
Det finns ett stort stöd för att kommunerna bör låta de anställda placera maximal del av tjänstepensionen individuellt. 58 procent vill placera maximal del själv, 27 procent vill att arbetsgivaren placerar så mycket som möjligt och 15 procent har ej tagit ställning i frågan. Boende i landsbygd vill i större omfattning att arbetsgivaren placerar den individuella delen.
75 procent av de kommun- och landstingsanställda som ska välja försäkringsbolag för sin tjänstepension i höst har ingen uppfattning om eller har börjat fundera på vilket bolag som man ska välja, 15 procent har det och 10 procent svarar kanske.
- Jag tror kunskap och intresse kommer att öka allt eftersom man inser att både tjänstepensionsvalet och premiepensionsvalet innebär stora möjligheter att få inflytande över sin egen ekonomi och framtida pension, säger Kerstin Grönwall.

Fakta

I höst ska 800 000 kommun- och landstingsanställda förutom att välja fonder för sin premiepension även välja försäkringsbolag och försäkringsform, fondförsäkring eller traditionell pensionsförsäkring, för sin tjänstepension, PFA 98.

Undersökningen genomfördes av TEMO under juni månad. Totalt 859 telefonintervjuer har gjorts. KPA kommer i fortsättningen med jämna mellanrum att presentera resultat från Pensionsbarometern.

För mer information kontakta:

Kerstin Grönwall, projektledare pensionsvalen KPA, tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97
Pär Rahm, senior konsult, Temo, tel: 08-629 60 32
KPA pressjour, tel: 070-652 62 20

)