Premiesparfonden dåligt alternativ för unga människor

2000-10-02

Många yngre riskerar att få onödigt låg pension i samband med höstens premiepensionsval. Det mesta tyder på att icke-väljarnas alternativ, den statliga Premiesparfonden, blir den största fonden i systemet.

Samtidigt pekar undersökningar på att många unga kommer att avstå från att välja. Det är olyckligt då Premiesparfondens strategi är anpassad för äldre personer med kortare spartid. Resultatet blir lägre pension för dagens unga.
- Jag tror många unga är omedvetna om att den statliga Premiesparfonden inte passar för dem. Det kan vara bekvämt att avstå från att välja men det är ett beslut som kan få obehagliga ekonomiska konsekvenser flera decennier fram i tiden, säger Carina Lundberg, vd KPA Fonder.

Premiesparfonden ickevalsalternativet

De som inte väljer själv i höstens premiepensionsval får sina pensionspengar placerade i Premiesparfonden, som förvaltas av Sjunde AP-fonden. Premiesparfonden är vare sig individ- eller generationsanpassad utan utgår i sin placeringsstrategi från en 42-åring som sparar till pensionen i 22 år och har en genomsnittlig årsinkomst på 200 000 kronor. Premiesparfondens kommer att placera 85 procent i aktier och resten i realränteobligationer.

Olika undersökningar visar att många unga kommer att hamna i Premiesparfonden. Med den inriktning som fonden nu valt skulle det kunna innebära risk för lägre avkastning än vad som tidigare beräknats. Ju yngre, desto större andel av pensionssparandet bör ligga i aktier.
- Unga borde välja ett alternativ som innehåller högre andel aktier. De har lång tid kvar till pensionen och aktier är det bästa sättet att få pengarna och därmed den framtida pensionen att växa. Visst kan det vara komplicerat att sitta med den stora fondkatalogen men någon timmes nedlagd tid och ett aktivt val idag kan betyda tryggare ekonomi som pensionär, säger Carina Lundberg.

Flera faktorer bör vägas in

För att avgöra vilken fondprofil som passar bör man väga in faktorer som ålder, kön, intresse för fonder, tidigare sparkapital, inkomst, bostadslån osv. Det finns många som erbjuder rådgivning kring premiepensionsvalet och det finns flera sajter på Internet där man kan göra jämförelser och få tips kring sitt val.

Tips på informationskällor: Premiepensionsmyndigheten www.ppm.nu, tel: 0771-776 776, Försäkringskassan, www.pension.nu, tel: 020-61 65 70.
Dagens Industris PPM-guide, www.di.se, Passagens pensionsinformation, www.passagen.se/ekonomi/pension

För mer information kontakta:

Carina Lundberg, vd KPA Fonder AB
Tel: 08-665 48 56, 070-634 29 89
Tel: KPA pressjour, 070-652 62 20

)