Sista dagarna att välja i kommunalt tjänstepensionsval

2000-12-27

Nu är det de sista dagarna för kommun- och landstingsanställda att välja hur den individuella delen i tjänstepensionen, PFA 98, ska placeras. Senast den 31 december ska man ha valt försäkringsbolag och försäkringsform.

- Jag uppmanar så många som möjligt att göra ett aktivt val och påverka hur pengarna till tjänstepensionen placeras. Icke-väljarna får en bra pensionsförsäkring men man bör sätta sig in i sin ekonomi och göra ett val utifrån den egna ekonomiska situationen, säger Kerstin Grönwall, projektledare för pensionsvalen på KPA AB.

Den som inte gör ett val får sin tjänstepension placerad i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pensionsförsäkring. Det är en trygg sparform med garanterad avkastning.

Om man avstår från att välja före den 31 december är man inte låst till KPA eller en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd för kommande års insättningar. Från och med februari har man möjlighet att avstå från det återbetalningsskydd som ingår i pensionsförsäkringen. När som helst efter den 1 april nästa år finns det möjlighet att istället välja fondförsäkring och ett annat försäkringsbolag för de framtida inbetalningarna.

Fakta om PFA 98

PFA 98 berör dem som är födda 1938 eller senare och är anställda inom den kommunala sektorn, har månadslön och arbetar minst 40 procent av heltid. Avtalet gäller från 28 års ålder. En del av tjänstepensionen får individen placera själv, individuell del. Det är val av placering av den delen som nu ska göras. Det rör sig om 1-4,5 procent av lönen beroende på arbetsplats. Man ska välja försäkringsbolag och om pengarna ska placeras i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring. Valet sker under perioden oktober-december. Om man inte gör något val så placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pensionsförsäkring.

För mer information kontakta:

Kerstin Grönwall, projektledare pensionsvalen, KPA, tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97
KPA pressjour, tel: 070-652 62 20

)