Höga avgifter kan äta upp pensionssparande

2000-09-04

Avgifterna spelar stor roll för hur stor den framtida pensionen blir. Det visar beräkningar som KPA gjort inför höstens pensionsval.

För en 35-åring som placerar 1 000 kronor i månaden i 30 års tid blir skillnaden mellan den totala avgiften till förvaltaren vid en avgift på 0,4 procent och 1,2 procent, 153 160 kronor. (Avgiften är kostnader på kapitalet.)

- Eftersom det inte finns något tydligt samband mellan höga avgifter och bra avkastning är det därför viktigt att granska och jämföra avgifter mellan olika placeringsalternativ och bolag, både när det gäller premiepensionen och det kommunala tjänstepensionsvalet PFA 98. En hög avkastning är ingen garanti för en bra utveckling om avgifterna är höga och äter upp en stor del av tillväxten, säger Kerstin Grönwall, projektledare för pensionsvalen på KPA.

KPA har räknat på olika alternativ för att tydliggöra hur olika avgifter i dag påverkar den framtida pensionen. Gemensamma förutsättningar: person född 1965 som började spara i januari 2000, bruttoavkastning 8 procent, en årlig avgift på 90 kronor är dragen på årspremien (vilket är vanligt vid pensionsförsäkringssparande), hänsyn har tagits till en avkastningsskatt på 1 procent.

Avgift (kostnader på kapitalet) 
och avgifter
Sparande             
Spartid        
Kapital efter skatt     
Avgifter på kapital
 
 
 
 
0,4% 200 kr/mån 10 år 33 218 kr 750 kr
0,8% 200 kr/mån 10 år 32 486 kr 1 482 kr
1,2% 200 kr/mån 10 år 31 771 kr 2 196 kr
0,4% 1 000 kr/mån 10 år 171 265 kr 3 684 kr
0,8% 1 000 kr/mån 10 år 167 491 kr 7 638 kr
1,2% 1 000 kr/mån 10 år 163 805 kr 11 325 kr
0,4% 200 kr/mån 20 år 96 159 kr 4 629 kr
0,8% 200 kr/mån 20 år 91 769 kr 9 016 kr
1,2% 200 kr/mån 20 år 87 602 kr 13 183 kr
0,4% 1 000 kr/mån 20 år 495 779 kr 23 850 kr
0,8% 1 000 kr/mån 20 år 473 144 kr 46 485 kr
1,2% 1 000 kr/mån 20 år 451 662 kr 67 967 kr
0,4% 200 kr/mån 30 år 215 425 kr 16 803 kr
0,8% 200 kr/mån 30 år 199 959 kr 32 270 kr
1,2% 200 kr/mån 30 år 185 719 kr 46 509 kr
0,4% 1 000 kr/mån 30 år 1 110 700 kr 86 635 kr
0,8% 1 000 kr/mån 30 år 1 030 956 kr 166 379 kr
1,2% 1 000 kr/mån 30 år 957 540 kr 239 795 kr

 

När man väljer i höstens båda pensionsval bör man därför se till att de båda valen kompletterar och balanserar varandra när det gäller inriktning, risker och avgifter, säger Kerstin Grönwall.- Som pensionssparare bör man se både premiepensionen, tjänstepensionen och eventuellt privat pensionssparande som delar i en helhet som tillsammans ska ge ekonomisk trygghet på äldre dar.

För mer information kontakta:

Kerstin Grönwall, projektledare pensionsvalen KPA, tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97
KPA pressjour, tel: 070-652 62 20

)