Kommunsektorns Pension AB byter namn till KPA AB

2000-02-18

Namnet Kommunsektorns Pension AB är numera historia. Företaget har bytt namn till KPA AB. KPA är därmed inte längre en förkortning där varje bokstav har en betydelse.

KPA har en förhistoria som börjar 1922 då Sveriges Kommunanställdas Pensionskassa, SKP, bildades. År 1955 grundades Kommunernas Pensionsanstalt ur SKP och 1996 registrerades Kommunsektorns Pension AB, KPA.

För mer information kontakta:

Elisabet Heimbürger, Chef marknadskommunikation, KPA
tel: 08-665 04 28, 070-589 10 54

)