Strålande resultat för KPAs pensionsparare

2000-02-24

Resultatet för 1999 är drygt 616 miljoner kronor för KPA Pensionsförsäkring. Det är en ökning med 140 procent jämfört med 1998. Försäljningen ökade med 63 procent jämfört med motsvarande period 1998.

- Det är ett fantastiskt resultat. Vi har haft en kraftig ökning av tjänstepensions-försäljning och en mycket bra kapitalavkastning, säger Jan Paju, vd för KPA Liv koncernen där KPA Pensionsförsäkring ingår som ett dotterbolag.

Nyckeltal KPA Pensionsförsäkring
  • 1999 års resultat blev drygt 616,1 miljoner kronor. (255,9 miljoner kronor)
  • Premieinkomsten 1999 blev 1 143,2 miljoner kronor. (791,2 miljoner kronor, avser 13 månader)
  • Totalavkastning för kapitalförvaltning blev 24,8 procent. (11,4 procent). Branschgenomsnittet är cirka 20 procent.

De investeringar som KPA AB gjort i marknadsföringen av varumärket KPA, genom att under 1999 exponera KPA Fonder, belastar till övervägande del moderbolaget KPA AB. Ingen pensionssparare riskerar därmed högre omkostnader eller sämre avkastning på sparade pengar.

KPA Fonder AB gjorde under år 1999 en förlust på 48 miljoner kronor. Det belastar moderkoncernen KPA AB där vinsten för 1999 stannar på blygsamma 17 miljoner kronor, trots allt 15 miljoner kronor över budget. Finansnettot blev drygt 51 miljoner kronor till följd av en mycket god avkastning.

KPA Kapitalförvaltning AB ökade omsättningen med 72 procent. Rörelseresultatet blev 1,1 miljoner kronor.

Pensionsvalet PV AB (helägt dotterbolag till KPA AB) startade verksamheten i maj 1999. Företaget redovisar en förlust på 5,2 miljoner kronor.

KPA Livförsäkring AB (moderbolag i KPA Liv koncernen) har tagit beslut om att förvärva KPA Pension AB (Ombesörjer utbetalning av pensioner) av moderbolaget KPA AB för att ytterligare stärka relationerna med kunderna och säkra övergången från ren pensionsadministration till den i framtiden dominerande försäkringsadministra-tionen. Förvärvet är ännu inte genomfört. KPA Pension ABs resultat för verksamhetsåret 1999 blev 13 miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta Ingemar Alserud, vd KPA AB, 08-665 04 00, 070- 531 37 59 eller Jan Paju, vd KPA Liv 08-665 06 84, 070-548 68 03.

)