Viktigt val för 800 000 kommun- och landstingsanställda

2010-10-16

Denna vecka startar det kommunala tjänstepensionsvalet, PFA 98, för anställda i kommuner och landsting. De första valpaketen skickas denna vecka.

För en normalinkomsttagare kan tjänstepensionen betyda upp till 10-20 procent extra i månaden som pensionär. Det innebär att valet av förvaltare av tjänstepensionen för de flesta har större ekonomisk betydelse än valet av förvaltare av premiepensionen.
- Det är viktigt att det kommunala tjänstepensionsavtalet inte kommer i skuggan av det pågående premiepensionsvalet. Den kommunala tjänstepensionen, PFA 98, kommer för de flesta att betyda mer ekonomiskt än premiepensionen, säger Kerstin Grönwall, projektledare för pensionsvalen på KPA.

Under perioden oktober – december ska 800 000 kommun- och landstingsanställda förutom att välja fonder för sin premiepension även välja försäkringsbolag och försäkringsform, fondförsäkring eller traditionell pensionsförsäkring, för sin tjänstepension, PFA 98.

Fakta om PFA 98

PFA 98 berör dem som är födda 1938 eller senare och är anställda inom den kommunala sektorn, har månadslön och arbetar minst 40 procent av heltid. Avtalet gäller från 28 års ålder.

En del av tjänstepensionen får individen placera själv, individuell del. Det är val av placering av den delen som nu ska göras. Det rör sig om 1-4,5 procent av lönen beroende på arbetsplats.

Man kan välja att placera pengarna i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring.
Valet sker under perioden oktober-december. Sista dag för att skicka in sitt val är den 31 december.
Om man inte gör något val så placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Liv.
När som helst efter april 2001 kan man ändra sitt val.

Valet administreras av Pensionsvalet AB PVAB. PVAB är neutrala i förhållande till de olika försäkringsbolagen och ser till att pengarna överförs till det bolag som individen väljer.

För mer information kontakta:

Kerstin Grönwall, projektledare pensionsvalen, KPA, tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97
KPA pressjour, tel: 070-652 62 20

)