KPA sänker återbäringsräntan

2001-01-31

KPA Pensionsförsäkring sänker återbäringsräntan på traditionell pensionsförsäkring till 10 procent. Sänkningen gäller från och med 1 februari och gäller både befintligt sparande och nytt sparande.

- Med tanke på den senaste tidens osäkerhet på främst aktiemarknaderna väljer vi att justera återbäringsräntan. Vi vill verka för en tydligare koppling mellan avkastning och återbäring och har därför för avsikt att justera återbäringsräntan oftare i framtiden, säger Jan Paju, vd för KPA Liv.

Räntenivån 10 procent är före skatt och före kostnader relaterade till kapital.

För mer information kontakta:

Jan Paju, vd KPA Liv, tel: 08-665 48 30, 070-548 68 03
Presstelefon: 070-652 62 20

)