KPA betalar inte längre ut allmän pension

2002-12-05

Efter årsskiftet betalar KPA inte längre ut allmän pension. Det berör cirka 300 000 pensionstagare. I fortsättningen ska KPA enbart betala ut kommunal tjänstepension.

Regeringen har beslutat att ändra utbetalningsrutinerna så att all allmän pension, till exempel tilläggspension och garantipension, betalas ut av Försäkringskassan från och med januari 2003. Utbetalningarna av allmän pension och tjänstepension, kommer dock att göras vid samma tidpunkt. KPA har lämnat kontouppgifter till Försäkringskassan så att utbetalning kan göras till samma konto som idag.
- Det finns viss risk att det blir förvirring i samband med att rutinerna ändras. Men information har gått ut under hösten om förändringen från Riksförsäkringsverket. Dessutom kommer vi på utbetalningsavin i januari skriva att utbetalningen från KPA endast gäller tjänstepensionen, säger Gunilla Hallenberg, produktansvarig KPA.

Om den allmänna pensionen är högre än tjänstepensionen, vilket är vanligast, ska KPA som sidoarbetsgivare dra 30 procent i preliminär skatt. Försäkringskassan ska som huvudarbetsgivare dra skatt enligt den skattetabell som gäller för pensionstagaren. Eventuella extra skatteavdrag ska begäras hos försäkringskassan. Är tjänstepensionen högre än den allmänna pensionen ska KPA dra skatt enligt skattetabell. Extra skatteavdrag ska då begäras hos KPA.

För mer information kontakta:

Gunilla Hallenberg, produktansvarig, KPA Tel: 08-665 05 28, 0734-39 33 15

)