KPA etablerar sig i Sundsvall

2002-04-24

KPA öppnar ett regionkontor i Sundsvall i augusti 2002.

KPA har vuxit mycket snabbt inom kommunala pensioner och försäkringar och har behov av att stärka sin organisation för att klara kundernas krav på information, rådgivning och kundtjänst. I första hand handlar det om att nyanställa upp till tio personer.

KPA är det dominerande bolaget på den kommunala pensionsmarknaden. Vi ser möjligheten, inte minst mot bakgrund av förändringarna inom Statens Pensionsverk i Sundsvall, att rekrytera kompetenta medarbetare med kunskaper inom pensions- och försäkringsområdet.
– Vår förhoppning är att vi genom kontoret i Sundsvall också ska kunna ge våra kunder ännu bättre service. Pensionsområdet är komplicerat och det är en konkurrensfördel att ha kompetent personal som har kunskaper och erfarenheter inom kollektivavtalad tjänstepension, säger Bertil Repfennig, VD för KPA.

För mer information kontakta:

Bertil Repfennig, telefon: 08 – 665 4849

KPA Pressjour
Tel: 070-652 62 20

)