KPA har nolltolerans för vapen

2002-12-06

Som enda kapitalförvaltare i Sverige utesluter KPA företag som tillverkar vapen från sina placeringar. Inte heller företag som i sin verksamhet delvis tillverkar vapen eller vapendelar ryms inom ramen för KPA:s placeringskriterier. Under 2002 har KPA:s samtliga fonder slagit index.

Flera av landets kommuner och landsting har valt att låta KPA hantera kapitalplaceringar och på så sätt aktivt tagit avstånd från krigsmaterielindustrin. KPA ägs gemensamt av landets kommuner och landsting genom Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Övrig ägare är Folksam.

KPA antog 1998 kriterier som innebär att företag som helt eller delvis tillverkar vapen uteslöts som placeringsalternativ då kommuner och landstings pensionspengar investeras. KPA var därmed den första kapitalförvaltare i landet som aktivt tog ställning mot tillverkning av krigsmateriel.

Som en konsekvens av KPA:s kriterier investeras alltså inte i aktier från exempelvis Investor, stor ägare i SAAB och Ericsson med dotterbolag som tillverkar krigsmateriel. Också Volvo har dotterbolag som tillverkar krigsmateriel varför företaget inte ryms inom KPA:s placeringar.

I och med placeringskriterierna är KPA en av de kapitalförvaltare i världen som går längst i att ta ställning mot vapen och krigsmaterieltillverkning. Bland KPA:s kunder märks cirka 90 procent av landets kommuner och landsting.

För mer information:

Wiveka Looström, VD KPA Kapitalförvaltning, 08-772 82 57, 0708-316266
Carina Lundberg, marknadsdirektör Folksam Kapitalförvaltning och ansvarig för Corporate Governance, 08-772 60 00, 0708-31 59 71

)